Brain Modify Nedir ?

Brain Modify,

Öğrencilerin, Algılama, Mantıksal Akıl Yürütme, Dikkat, Eleştirel Düşünme ve İşlem Becerisi alanında gelişimlerini sağlamaya yönelik uygulamalardan oluşmaktadır. program öğrencilere sistematik düşünme, sayısal ve sözel akıl yürütme, muhakeme etme ve dikkati sürdürme becerileri alanlarında destek sunmaktadır.

Brain Modify programı, deneysel nitelikte olup, etkinliği ön test ve son testlerle sınanmıştır. Program öğrenciler ders, sınav ve sosyal hayatlarında destek sunmak üzere multidisipliner bir bakış açısıyla geliştirilmiştir. Program uzman psikologlar, çocuk gelişim uzmanları, felsefe bilim uzmanları, matematik öğretmenleri ve dil bilimciler tarafından hazırlanmış ve etkinliği öğrenciler üzerinde test edildikten sonra son halini almıştır.

Brain Modify, bilgiyi alma, işleme, kodlama ve geri getirme gibi çalışan bellek performansına duyarlı alanlardaki becerileri destekleyerek öğrencilere okuldaki derslerinde katkı sağlamaktadır.