İnsanlık için bilmenin yetmeyeceği, bildikleri hakkında düşünmenin zorunlu hale geleceği bir dönemin başlangıcındayız. Öğrenen yapılar dönüşerek düşünen yapılar halini almaktadır. Endüstri 4.0 ile birlikte dünya problemlerini doğru hissedecek ve tanımlayacak (eleştirel düşünme) çözümü için yenilikçi fikirler üretecek (yaratıcı düşünme), çözüm için doğru yöntem ve teknikleri kullanacak (bilimsel ve analitik düşünme) bireylerin her alanda yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır.  

Brain Modify; 

Çocuklarımızı bilgi yüklü ama yüklendiği bilgiyi kullanamayan bireyler olmaktan kurtararak “Bilişsel Esneklik” ve “Zihinsel Sağlamlık” kazandırmayı hedeflemektedir. Bilişsel esneklik öğrencinin ortaya çıkan beklenmedik duruma uyum sağlaması ve farklı çözümler üretebilmesi, Zihinsel Sağlamlık ise; Öğrencinin zor durumlar karşısında adeta bir hacıyatmaz gibi yeniden ayağa kalkma ve toparlanma yeteneği olarak tanımlanır. Bir problemin, bir sorunun birden çok algılanma biçimi ve ona göre tepki verme yolları vardır. İşte bilişsel esnekliğe ve zihinsel sağlamlığa sahip öğrenciler, bir problemin birden çok çözüm seçeneğinin olduğunun farkındadırlar. Bu öğrenciler mevcut duruma saplanıp kalmaz ve geleceği görebilme kapasitesine sahiptirler.

Brain Modify; Zihinsel süreçlerin alt basamakları olan; Algılama, Mantıksal Akıl Yürütme, Dikkat, Eleştirel Düşünme ve İşlem Becerisi alanlarında, çocuğun bu alanlara hakimiyetini ölçüp bireysel olarak geliştirici uygulamalar sunan bir sistemdir. En önemli özelliği ise bireysel tespitler yapıp kişisel çözümler sunmasıdır

  • Kişinin ihtiyaç analizini yaparak kişiye özel öğrenme alanları belirler.
  • Tam öğrenme sağlanana kadar öğrenme alanını tekrarlar ve farklı perspektifler sunar,      
  • Öğrenci karnesiyle öğrencinin kendi yaş aralığındaki beceri düzeyini belirler.            
  • Öğrenci değerlendirmesi sonucunda geliştirilmesi gereken alanlar için 25 hafta boyunca her gün yeni uygulamaları belirler.
  • Öğrencinin sınavlar arasındaki gelişimini takip ederek başarı grafiği sunar.           
  • Uygulayıcıya (Sınıf Öğretmeni) ve değerlendiriciye (Okul Müdürü) tavsiyelerde bulunur.  
  • Bilişsel Beceriler Uygulamaları testleriyle öğrencinin bilişsel esneklik kapasitesi yıl boyunca gözlemlenir, gelişimi desteklenir ve 25 hafta boyunca günlük kişiye özel minimum 5 adet çoktan seçmeli soru gönderir.
Translate »