Brain Modify Eğitim Seti

Brain Modify Dijital Platform; öğrenebilen bir yapay zekayı içinde barındıran, Düşünme Becerileri Uygulama Kitapları ve Testleriyle birlikte çocukların bilişsel esnekliği arttıran, önerdiği uygulamalar ile analizler yaparak önerilerde bulunan ve çocuğun yıl boyunca içinde gelişmesini sağlayan bir sistemdir.Yapay Zeka Düşünme Becerileri 1. Sınavına giren öğrenciye tam öğrenme sağlanana kadar öğrenme alanını tekrarlayan ve farklı perspektifler sunar. Öğrenci değerlendirmesi sonucunda geliştirilmesi gereken alanlar için 25 hafta boyunca öğrenciye her gün kişiye özel uygulamalar sunar.

Brain Modify Eğitim Setinin içinde;

5 adet Düşünme Becerileri Sınavı

1 Adet kitap seti

1 adet dijital platform şifresi vardır ( 25 hafta boyunca uygulama sunan yapay zeka şifresi)

Test sonunda alınan karnelerde öğrenciye 25 haftalık bir öngörü programı hazırlanır. Sadece öğrencinin eksik kaldığı alanlar belirlenerek daha az eğitim materyali ile öğrencinin hedeflenen duruma getirilmesi sağlanır.

Evet oluyor. Her sınav sonrasında öğrencinin gelişim durumu takip edilerek kalan haftalar öğrencinin performansına göre değişebiliyor.

En iyi öğrenme şeklinin kalem-kağıtla olduğunu düşünerek öğrencilerimizi tablet, bilgisayar gibi ortamlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Haftalık uygulamaları kullanıcılarımız sistem üzerinden PDF formatında alıp uygulamaları kağıt üzerinden yaptırıyorlar.