Soru Bankası

Brain Modify Soru Bankası;  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde 18 er denemeden oluşmaktadır. Her deneme Brain Modify Akademi tarafından oluşturuluş ve zihinsel süreçlerin alt basamakları olan “Algılama, Mantıksal Akıl Yürütme, Dikkat, Eleştirel Düşünme ve İşlem Becerisi” alanlarında öğrencilerin gelişimleri için hazırlanmıştır. Öğrenci, her denemenin sonunda QR kodu ile web üzerinden karnesini alabilir veya soru bankasının en arka sayfasında bulunan cevap anahtarından doğru ve yanlışlarını kontrol edebilir.

Soru Bankalarımız 30 sorudan oluşur ve her kitapta 18 deneme vardır.

Her kitabın arkasında bir QR kodu bulunmaktadır. Bu QR kodları ile deneme karnelerinize ulaşabilir veya kitap arkasında bulunan cevap anahtarları ile doğru ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Translate »