[vc_row][vc_column][vc_column_text]Brain Modify nedir?

Brain Modify zihinsel süreçlerin alt basamakları olan Algılama, Mantıksal akıl yürütme, dikkat, eleştirel düşünme ve işlem becerisi alanlarında; çocuğun bu alanlara hakimiyetini ölçüp bireysel olarak geliştirici uygulamalar sunan bir sistemdir. En önemli özelliği bireysel tespitler yapıp bireysel çözümler sunmasıdır.

 

Brain Modify ne işe yarar?

Brain Modify getirdiği yenilikler ile öğrencinin eğitim-öğretim hayatındaki bilişsel beceri seviyesini yüksek doğruluk oranıyla (%95) tespit eder ve kişiye özgü hazırlanan karnelerle eksiklerin tamamlanması için yönlendirmeler yapar. Düşünme Becerileri Geliştirme Uygulamaları kişiye özgü karnelerle öğrenciye eksiklerini göstererek çalışma alt alanlarını belirler. Böylelikle öğrenci kişisel becerileri ve öğrenme düzeyi göz önüne alınmadan hazırlanan bir yığın kaynak ve materyali değil sadece ihtiyacı olanları seçerek yol alır.

Brain Modify uzun yıllara dayanan deneyim ile yaptığı analizlerde Düşünme Becerileri Geliştirme Uygulamalarının öğrencinin bilişsel becerilerinin gelişiminde aktif bir rol oynadığını, öğrencilerin  bilişsel esnekliklerini arttırdığını ortaya koymuştur.

 

Brain Modify alt başlıkları nelerdir?

Algılama –Görsel algı, şekil algı, değer algısı

Mantıksal akıl yürütme – Analoji, tümden gelim, tüme varım

Dikkat – Görsel dikkat, uzun süreli ve kısa süreli dikkat

Eleştirel düşünme – Tersinir işlemler, mantıksal kıyaslama

İşlem becerisi – Bilinmeyene yönelme, veri analizi, veri yorumlama

 

Brain Modify araçları nelerdir?

1- Bilişsel beceriler alanını ölçümleyen düzenli Bilişsel Beceriler Uygulamaları Testleri ( Yıllık 6 tane genel test )

2- Yaş aralığına uygun olarak hazırlanan Bilişsel Beceriler Uygulamaları Kitapları ( 1.-8. Sınıflar )

3- Tam öğrenme sağlanana kadar öğrenme alanını tekrarlayan ve farklı perspektifler sunan, Öğrenci değerlendirmesi sonucunda geliştirilmesi gereken alanlar için yeni uygulamalar belirleyen sanal kütüphane,

4- Öğrencinin bilişsel esnekliği ve sağlamlığı üzerine çalışmalar yapan Brain Modify Akademilerinden oluşmaktadır.

 

Brain Modify teknikleri nelerdir?

Özel  olarak Brain Modify Academy tarafından hazırlanmış olan varyasyon arttırıcı teknikler kullanılmaktadır. Bu sayede daha az test maddesiyle daha varyatif karneler sunmaktadır. Test içi tutarlılığını da sağlayan bu yöntem sayesinde bireyler hakkında daha kesin yorumlar yapılabilmektedir. Brain Modify testlerinde sorular gelişim alanlarıyla bir birine bağlı sarmal metodolojiyle hazırlanır. Aynı gruplamaya dahil soruların iç tutarlılığı denetlenerek cevaplardaki tesadüfilik en aza indirgenir.

 

Brain Modify karnesi nedir?

Brain modify karnesi; kişisel sonuçlar ve çözümler sunan bir karnedir. 1. Test sonucuna göre çocuğun durumu ölçülüp raporlanır. Buna ilaveten geliştirici bir öngörü programı hazırlanır. Çocuğun süreç içerisindeki performansı bu öngörü programında değişikliklere neden olabilir. Çünkü Brain Modify Programı süreç içerisinde kendini de denetleyen bir programdır.

 

Brain Modify’ın diğer kitaplardan farkları nelerdir?

 

  • Kişinin ihtiyaç analizini yaparak kişiye özel öğrenme alanları belirler,
  • Tam öğrenme sağlanana kadar öğrenme alanını tekrarlar ve farklı perspektifler sunar,
  • Öğrenci karnesiyle öğrencinin kendi yaş aralığındaki beceri düzeyini belirler,
  • Öğrenci değerlendirmesi sonucunda geliştirilmesi gereken alanlar için yeni uygulamalar belirler,
  • Öğrencinin sınavlar arasındaki gelişimini takip ederek başarı grafiği sunar,
  • Uygulayıcıya (Sınıf Öğretmeni) ve değerlendiriciye (Okul Müdürü ) tavsiyelerde bulunur,
  • Bilişsel Beceriler Uygulamaları testleriyle öğrencinin bilişsel esneklik kapasitesi yıl boyunca gözlemlenir ve gelişimi desteklenir.

 

Brain Modify’ın başarısı – etkisi nedir?

Çalışmalarına 2011 yılında başlanan bu sistem onbinlerce çocuk üzerinde denenmiş ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Minimum %14 , maksimum %33 gelişim göstermiştir. Yapılan ikiz testler sonucunda yaşına göre bilişsel becerilere sahip olan çocukların yetmiş – seksen puan arasına yığıldığı gözlenmiştir. Brain Modify programı bu puan atındaki çocukları geliştirici, bu puan üstündeki çocuklar içinde seviyeyi koruyucu uygulamalar sunar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Translate »