1.050,00

Eğitim Seti içinde;

Düşünme Becerileri Testi: Yıl içinde öğrencinin hangi düzeyde olduğunu tespit etmek için beşer hafta arayla yapılan beş adet testten oluşur. Her testin sonunda öğrenen yapay zekâyla ölçme değerlendirme yapılarak öğrenciye bulguların, analizlerin öneri ve hedeflerin yer aldığı bir kişisel gelişim karnesi sunulur.

Düşünme Becerileri Kitabı: Her sınıf düzeyinde 5 kitapçıktan oluşan kitaplar, öğrencinin yaş grubuna uygun temel egzersizleri içerir. Her kitapçık sonunda yer alan kitapçık değerlendirme testini çözen öğrencilerin kazanımları değerlendirilir ve kişisel gelişim karnesi sunulur.

Yapay Zekâ: Düşünme Becerileri testi sonucuna göre her öğrenciye kişiye özel karne vererek 25 haftalık bir öngörü programı oluşturur. Program boyunca her gün öğrenciye dijital ortamda 2 tane “kişiye özel ” uygulama ve yine kişiye özel 5 tane çoktan seçmeli soru göndererek öğrencinin geliştirmesi gereken alanlarda tam öğrenme sağlanana kadar uygulama ve soru göndermeye devam eder.

Neden üst düzey düşünme becerisi?

Üst düzey düşünme becerileri, eleştirel, yansıtıcı, yaratıcı ve mantıksal düşünmeyi içerir. Birey, yaratıcı düşünme ile farklı stratejiler üretip daha proaktif olurken, yansıtıcı düşünme sayesinde geçmiş deneyimleriyle yenileri arasında önemli bağlantılar kuracak ve karar alma sürecinde etkin olacaktır. Böyle bakıldığında her bir düşünme becerisinin, bireyin hayatındaki rolü tartışılamaz olmaktadır. Bunun yanı sıra, bireyin hayatına yön verecek yol haritasını oluşturmada siz ebeveynlere ve eğitimcilere rehberlik ettiği de bir gerçektir.

Biz neler yapıyoruz?

Brain Modify olarak sizlere, tüm beceri alanlarını kullanmayı ve geliştirmeyi hedefleyen içerikler hazırladık. Bu içerikler aynı zamanda müfredat ile paralel ilerlemekte ve birey hakkında çok detaylı bir raporu sizlere sunmaktadır.

Rapor detayları nelerdir?

Bireyin öne çıkan becerilerinin tespitine ek olarak geliştirilmesi gereken becerileri de raporumuzda yer almaktadır. Hazır bulunmuşluk bilgisini veren raporumuz aynı zamanda gelişim sürecinde ne yapılması gerektiğini de sizlerle paylaşmaktadır.

Bireysellik neden önemli?

Her bireyin öğrenme hızından, öğrenme şekline kadar değişkenlik gösteren birçok bileşen vardır. Brain Modify, hazırladığı içerikler ve sunduğu bireysel rapor ile tüm bu bileşenlere değinmekte ve sizleri de en ince ayrıntısına kadar bilgilendirmektedir. Amacımız, kişiye özgü bir model oluşturulmasına yani bireyin kendi hızında öğrenmesine zemin oluşturmaktır.

Özetle;

Akademik her bilginin işlenmesi, yaşamsal deneyimlere dönüştürülmesi üst düzey düşünme becerilerinin aktif kullanımıyla mümkündür. Unutmayın ki, alternatif çözümler sadece yaşam kalitemizi arttırmaz aynı zamanda yaratım sürecini de başlatır.

Henüz hiç yorum yapılmamış.

Yorum ekle